Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 3362/QĐ-UBND: Phân bổ kinh phí cho UBND các xã để xây dựng các công trình văn hóa thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3362/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/6/2019
Ngày hiệu lực 10/6/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Phân bổ kinh phí cho UBND các xã để xây dựng các công trình văn hóa thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại