Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 3361/QĐ-UBND: Phân bổ kinh phí để lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất khác do UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3361/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/6/2019
Ngày hiệu lực 10/6/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Phân bổ kinh phí để lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất khác do UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại