Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 3334/QĐ-UBND: Điều chỉnh Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc thu hồi đất của UBND xã Nghĩa Kỳ đang quản lý, sử dụng để xây dựng công trình: Nhà máy nước Quảng Ngãi (khu nhà máy); địa điểm: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3334/QĐ-UBND
Ngày ban hành 6/6/2019
Ngày hiệu lực 6/6/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Điều chỉnh Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc thu hồi đất của UBND xã Nghĩa Kỳ đang quản lý, sử dụng để xây dựng công trình: Nhà máy nước Quảng Ngãi (khu nhà máy); địa điểm: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại