Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 3330/QĐ-UBND: Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 4(điều chỉnh đợt 2)) để thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi (khu nhà máy); địa điểm: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3330/QĐ-UBND
Ngày ban hành 6/6/2019
Ngày hiệu lực 6/6/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 4(điều chỉnh đợt 2)) để thực hiện dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi (khu nhà máy); địa điểm: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại