Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tờ trình số 158/TTr-UBND: Trình hồ sơ đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên các tuyến đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà; đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 158/TTr-UBND
Ngày ban hành 10/6/2019
Ngày hiệu lực 10/6/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Trình hồ sơ đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên các tuyến đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà; đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Tờ trình
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại