Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Loại khác số 09/ĐA-UBND: Đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 09/ĐA-UBND
Ngày ban hành 10/6/2019
Ngày hiệu lực 10/6/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Loại khác
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại