Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Thông báo số 1018/TB-UBND: Rà soát diện tích đất phi nông nghiệp của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để lập bộ thuế phi nông nghiệp năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1018/TB-UBND
Ngày ban hành 7/6/2019
Ngày hiệu lực 7/6/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Rà soát diện tích đất phi nông nghiệp của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để lập bộ thuế phi nông nghiệp năm 2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại