Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 719/UBND: Bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư NghĩaBổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 719/UBND
Ngày ban hành 9/4/2019
Ngày hiệu lực 9/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư NghĩaBổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Địa chính - TNMT
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại