Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 98/BC-UBND: Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 98/BC-UBND
Ngày ban hành 9/4/2019
Ngày hiệu lực 9/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Giao thông - Công thương
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại