Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 101/BC-UBND: Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đến tháng 3/2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 101/BC-UBND
Ngày ban hành 10/4/2019
Ngày hiệu lực 10/4/2019
Người ký Bùi Văn Tiến
Trích yếu Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đến tháng 3/2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại