Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 96/BC-UBND: Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện giao quản lý tài sản, kế toán tai sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 96/BC-UBND
Ngày ban hành 9/4/2019
Ngày hiệu lực 9/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện giao quản lý tài sản, kế toán tai sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính - Kinh tế
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại