Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 1939/QĐ-UBND: Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 08 phi tư vấn trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc quy hoạch công trình: đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1939/QĐ-UBND
Ngày ban hành 9/4/2019
Ngày hiệu lực 9/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 08 phi tư vấn trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc quy hoạch công trình: đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - Đấu thầu
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại