Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 1940/QĐ-UBND: Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 09 tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1940/QĐ-UBND
Ngày ban hành 9/4/2019
Ngày hiệu lực 9/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 09 tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - Đấu thầu
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại