Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 94/BC-UBND: Kết quả sơ kết 03 năm (giai đoạn 2016-2018) thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 94/BC-UBND
Ngày ban hành 8/4/2019
Ngày hiệu lực 8/4/2019
Người ký Bùi Văn Tiến
Trích yếu Kết quả sơ kết 03 năm (giai đoạn 2016-2018) thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại