Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 95/BC-UBND: Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 95/BC-UBND
Ngày ban hành 8/4/2019
Ngày hiệu lực 8/4/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại