Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 92/BC-UBND: Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (tiêu chí số 5 về văn hóa)Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (tiêu chí số 5 về văn hóa)
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 92/BC-UBND
Ngày ban hành 4/4/2019
Ngày hiệu lực 4/4/2019
Người ký Bùi Văn Tiến
Trích yếu Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (tiêu chí số 5 về văn hóa)Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (tiêu chí số 5 về văn hóa)
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại