Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 90/BC-UBND: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 90/BC-UBND
Ngày ban hành 4/4/2019
Ngày hiệu lực 4/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Giao thông - Công thương
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại