Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 89/BC-UBND: Thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 89/BC-UBND
Ngày ban hành 3/4/2019
Ngày hiệu lực 3/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại