Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Kế hoạch số 43/KH-UBND: Kiểm tra, quy quyét ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 43/KH-UBND
Ngày ban hành 1/4/2019
Ngày hiệu lực 1/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Kiểm tra, quy quyét ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Kế hoạch
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại