Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 87/BC-UBND: Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 87/BC-UBND
Ngày ban hành 1/4/2019
Ngày hiệu lực 1/4/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại