Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 3/BC-UBND: Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3/BC-UBND
Ngày ban hành 29/3/2019
Ngày hiệu lực 29/3/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Thanh tra - Khiếu nại & Tố cáo
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại