Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 78/BC-UBND: Thực hiện nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 78/BC-UBND
Ngày ban hành 27/3/2019
Ngày hiệu lực 27/3/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Thực hiện nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Địa chính - TNMT
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại