Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 80/BC-UBND: Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 80/BC-UBND
Ngày ban hành 28/3/2019
Ngày hiệu lực 28/3/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại