Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 1400/QD9-UBND: Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1400/QD9-UBND
Ngày ban hành 27/3/2019
Ngày hiệu lực 27/3/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại