Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 69/BC-UBND: Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 69/BC-UBND
Ngày ban hành 21/3/2019
Ngày hiệu lực 21/3/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại