Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 33/BC-UBND: Kết quả thực hiện khu dân cư nông thôn kiểu mẫu
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 33/BC-UBND
Ngày ban hành 25/2/2019
Ngày hiệu lực 25/2/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Kết quả thực hiện khu dân cư nông thôn kiểu mẫu
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại