Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 665/QĐ-UBND: Phân bổ vắc xin lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm và tờ rơi tuyên truyền phòng chống bệnh dại cho các xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 665/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/2/2019
Ngày hiệu lực 21/2/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Phân bổ vắc xin lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm và tờ rơi tuyên truyền phòng chống bệnh dại cho các xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm năm 2018
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại