Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 286/UBND: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 286/UBND
Ngày ban hành 18/2/2019
Ngày hiệu lực 18/2/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại