Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 26/BC-UBND: Giải trình các nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Nghĩa Kỳ ngày 09/01/2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 26/BC-UBND
Ngày ban hành 19/2/2019
Ngày hiệu lực 19/2/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Giải trình các nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Nghĩa Kỳ ngày 09/01/2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại