Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 390/QĐ-UBND: Phân bổ hóa chất Sodium Xchlorite 20% phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 390/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/1/2019
Ngày hiệu lực 29/1/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Phân bổ hóa chất Sodium Xchlorite 20% phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại