Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 20/BC-UBND: Tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của HTX ngưng hoạt động trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 20/BC-UBND
Ngày ban hành 28/1/2019
Ngày hiệu lực 28/1/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của HTX ngưng hoạt động trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính - Kinh tế
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại