Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 03/BC-UBND: Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 03/BC-UBND
Ngày ban hành 8/1/2019
Ngày hiệu lực 8/1/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Xây dựng - Đấu thầu
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại