Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 7082/QĐ-UBND: Thu hồi đất (đợt 3) của ông (bà): Huỳnh Đào (đại diện con: Huỳnh Tấn Phước) để xây dựng công trình: đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 7082/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2018
Ngày hiệu lực 24/10/2018
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Thu hồi đất (đợt 3) của ông (bà): Huỳnh Đào (đại diện con: Huỳnh Tấn Phước) để xây dựng công trình: đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Địa chính - TNMT
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại