Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Quyết định số 7140/QĐ-UBND: Quyết định Thu hồi đất của ông (bà): Bùi Thị Hường để xây dựng công trình: Kênh trạm bơm 3, địa điểm: xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 7140/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 14/12/2017
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của ông (bà): Bùi Thị Hường để xây dựng công trình: Kênh trạm bơm 3, địa điểm: xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Địa chính - TNMT
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại