Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 279/BC-UBND: Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi (quý III)
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 279/BC-UBND
Ngày ban hành 11/9/2017
Ngày hiệu lực 11/9/2017
Người ký Bùi Văn Tiến
Trích yếu Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi (quý III)
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại