Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Báo cáo số 274/BC-UBND: Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, quý III/2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 274/BC-UBND
Ngày ban hành 6/9/2017
Ngày hiệu lực 6/9/2017
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, quý III/2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại