Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 1284/UBND: Công văn Đăng ký số lượng tin giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trong giai đoạn 2018-2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1284/UBND
Ngày ban hành 13/7/2017
Ngày hiệu lực 13/7/2017
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Công văn Đăng ký số lượng tin giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trong giai đoạn 2018-2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại