Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 1283/UBND: Công văn Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày để giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện công trình: khu dân cư xã Nghĩa Mỹ
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1283/UBND
Ngày ban hành 13/7/2017
Ngày hiệu lực 13/7/2017
Người ký Nguyễn Thị Phương Lan
Trích yếu Công văn Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày để giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện công trình: khu dân cư xã Nghĩa Mỹ
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Xây dựng - Đấu thầu
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại