Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2000/QĐ-UBND 10/4/2019 Thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tư Nghĩa
2. 101/BC-UBND 10/4/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đến tháng 3/2019
3. 715/UBND 9/4/2019 Giải quyết đơn của ông Chế Minh Đức ở KDC số 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
4. 714/UBND 9/4/2019 Giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc Ánh ở TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
5. 713/UBND 9/4/2019 Giải quyết đơn của bà Thượng Đặng Kim Toàn, ở Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
6. 712/UBND 9/4/2019 Giải quyết đơn của ông Phạm Thanh Vinh và các hộ dân ở thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
7. 47/KH-UBND 9/4/2019 Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2019
8. 1930/QĐ-UBND 8/4/2019 Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, GPMB thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT. 623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham) giai đoạn 2: địa điểm: xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
9. 1929/QĐ-UBND 8/4/2019 Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường và hỗ trợ tại vị trí làm nơi chứa rác tạm thuộc đất Công an tỉnh Quảng Ngãi đang quản lý, sử dụng địa điểm: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
10. 1393/QĐ-UBND 26/3/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2019 cho Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tư Nghĩa
11. 1392/QĐ-UBND 26/3/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2019 cho Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tư Nghĩa
12. 1391/QĐ-UBND 26/3/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2019 cho Phòng Tư Pháp huyện Tư Nghĩa
13. 1390/QĐ-UBND 26/3/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2019 cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tư Nghĩa
14. 11/2018/HC-ST 31/7/2018 khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai - Bà Nguyễn Thị Tâm
/ tổng số 14 văn bản