Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 897/UBND 10/5/2018 Lấy ý kiến của người dân đối với chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp tết Nguyên đán, giai đoạn 2019-2020
2. 896/UBND 10/5/2018 Phê bình UBND 04 xã không dự họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện năm 2017-2018
3. 877/UBND 8/5/2018 Bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Công ty Cổ phần điện huyện Tư Nghĩa quản lý cho Công ty Điện Lực Quảng Ngãi
4. 876/UBND 8/5/2018 Kiểm tra, rà soát các tiêu chí đề ra đến năm 2020 của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020
5. 873/UBND 8/5/2018 Đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý Nhà nước về văn hoá cho công chức Văn Hoá xã hội
6. 74/TTr-UBND 8/5/2018 Cho chủ trương xây dựng khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc thị trấn La Hà do Công ty TNHH Trung Anh đầu tư
7. 73/TTr-UBND 8/5/2018 Cho chủ trương tổ chức đi học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại một số tỉnh phía Bắc
8. 864/UBND 7/5/2018 Giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển dịch vụ, di lịch giai đoạn 2016-2020
9. 2329/QĐ-UBND 7/5/2018 Chủ trương đầu tư công trình: di dời đường dây 0,4KV, 22KV do vướng mắc mặt bằng xây dựng công trình: đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
10. 2328/QĐ-UBND 7/5/2018 Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
11. 2327/QĐ-UBND 7/5/2018 Phê duyệt dự toán trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB công trình: Nâng cấp, mở rộng đường trục chính trung tâm xã Nghĩa Thọ
12. 2326/QĐ-UBND 7/5/2018 Phê duyệt dự toán trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng công trình: Đường xã tuyến ngõ ông Lai- Ngõ ông Chớ, xã Nghĩa Thắng
13. 2325/QĐ-UBND 7/5/2018 Phê duyệt dự toán trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB công trình: Đường xã tuyến ngõ ông Cảm – đường huyện (Nghĩa Kỳ - Nghĩa Thắng)
14. 857/UBND 4/5/2018 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
15. 2320/QĐ-UBND 4/5/2018 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 phi tư vấn bảo hiểm công trình: Đường xã tuyến ngõ ông Tặng – cầu Gò Rộng , xã Nghĩa Thắng
16. 2319/QĐ-UBND 4/5/2018 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 phi tư vấn bảo hiểm công trình: Đường xã tuyến ngõ ông Lao – ngõ ông Chớ, xã Nghĩa Thắng
17. 2318/QĐ-UBND 4/5/2018 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 phi tư vấn bảo hiểm công trình: Đường xã tuyến ngõ Tống Ân – ngõ ông Huệ, xã Nghĩa Thắng
18. 2317/QĐ-UBND 4/5/2018 Phân bổ kinh phí để đi học tập kinh nghiệm Quản lý hoạt động Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang
19. 848/UBND 3/5/2018 Chấn chỉnh tham dự họp không đúng thời gian, thành phần theo quy định
20. 459/TB-UBND 3/5/2018 Đính chính nội dung Thông báo số 437/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 15544 văn bản