Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 3019/UBND 12/12/2018 Xử lý phương tiện giao thông hết hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông
2. 8163/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện
3. 8162/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2018
4. 8159/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
5. 8158/QĐ-UBND 11/12/2018 Hỗ trợ kinh phí để tham gia ngày hội câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ngãi”
6. 8157/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí để thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT quý IV năm 2018
7. 8156/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
8. 3008/UBND 11/12/2018 Phối hợp tổ chức ra quân diệt chuột đồng loạt trong ngày 16/12/2018
9. 3006/UBND 11/12/2018 Tạo điều kiện cho Trung tâm Dưỡng sinh thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức các lớp Dưỡng sinh trên địa bàn huyện
10. 3001/UBND 11/12/2018 Sử dụng kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2019 để mua bả diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
11. 8151/QĐ-UBND 10/12/2018 Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng năm 2018
12. 8150/QĐ-UBND 10/12/2018 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc UBND xã Nghĩa Thắng
13. 48/HĐND 10/12/2018 Chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018), nhiệm kỳ 2016-2021
14. 3431/TB-UBND 10/12/2018 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa năm 2019
15. 3427/TB-UBND 10/12/2018 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua dự án khu dân cư xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
16. 3000/UBND 10/12/2018 Xin điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu các loại đất UBND tỉnh đã phân bổ cho huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 6805/UBND-NNTN ngày 24/11/2016 để thực hiện dự án: khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc
17. 2999/UBND 10/12/2018 Thực hiện các công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư Nghĩa
18. 2998/UBND 10/12/2018 Tham dự, trình bày và giải trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
19. 8142/QĐ-UBND 7/12/2018 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2019 của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội huyện Tư Nghĩa
20. 8037/QĐ-UBND 7/12/2018 Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình: đường xã tuyến ngõ ông Triều – giáp đường bê tông xã Nghĩa Thọ, thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 17518 văn bản