Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 39/GXN-UBND 30/12/2016 Giấy xác nhận đăng ký bảng cam kết bảo vệ môi trường
2. 38/GXN-UBND 30/12/2016 Giấy xác nhận đăng ký bảng cam kết bảo vệ môi trường
3. 30/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Điền năm 2016
4. 2930/UBND 30/12/2016 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho trường mầm non xã Nghĩa Điền để thực hiện dự án: mở rộng trường mầm non xã Nghĩa Điền và giao đất cho UBND xã Nghĩa Điền để xây dựng đường vào khu thể thao xã
5. 2929/UBND 30/12/2016 Quan tâm, cho phép mở rộng trụ sở làm việc UBND xã Nghĩa Kỳ
6. 2928/UBND 30/12/2016 Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND thị trấn Sông Vệ để xây dựng công trình: khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo) thị trấn Sông, huyện Tư Nghĩa
7. 2927/UBND 30/12/2016 Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài nguyên và Môi trường
8. 2926/UBND 30/12/2016 Tăng cường kiểm tra, xử lý lịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiểm môi trường
9. 2923/UBND 30/12/2016 Bổ sung một số nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện
10. 29/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Lâm năm 2016
11. 28/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Kỳ năm 2016
12. 27/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Mỹ năm 2016
13. 25/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Thương năm 2016
14. 24/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND thị trấn Sông Vệ năm 2016
15. 23/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND thị trấn La Hà năm 2016
16. 22/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Hoà năm 2016
17. 21/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Hiệp năm 2016
18. 20/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Thắng năm 2016
19. 19/BC-HĐND 30/12/2016 Kết quả làm việc với Thương trực HĐND xã Nghĩa Thọ năm 2016
20. 1690/TB-UBND 30/12/2016 Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 27 tháng 12 năm 2016
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 4784 văn bản