Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 9099/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường dọc kè phía Nam sông Cây Bứa, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
2. 9098/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông tuyến Gò Bằng – Nhà Tuấn Khơi, xã Nghĩa Hiệp
3. 9097/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công trình: đường tránh lũ Xuân Phổ, Nghĩa kỳ - Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (giai đoạn 2)
4. 9096/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dưng công trình: trường mầm non Nghĩa Kỳ, hạng mục: san nền, nhà hiệu bộ, tháp nước và móng, tường rào, cổng ngõ
5. 9094/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
6. 9093/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
7. 9091/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Minh Hiền để thực hiện xây dựng công trình: Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã năm mới đến nút giao với đường Bàu Giang – Cầu Mới), đoạn qua xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
8. 9008/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ để GPMB thực hiện công trình: Đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa Địa thành phố Quảng Ngãi, địa điểm xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
9. 9007/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phan Nhu và bà Nguyễn Thị Kết tại thửa đất số 409; tờ bản đồ số 6, xã Nghĩa Trung; diệt tích 1020,4 m2 (trong đó 200m2 đất ở và 820,4 m2 đất HNK)
10. 9006/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ để GPMB thực hiện công trình: Đường Bàu Giang – Nghĩa Hành (giai đoạn 1), địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
11. 9004/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và chi phí dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: khu dân cư phía Nam UBND thị trấn La Hà; địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
12. 9003/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình: khu dân cư Cửa Mương Trên, xã Nghĩa Phương, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
13. 9000/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch Kinh tế - xã hội năm 2016
14. 8993/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định tiếp nhận và phân công công tác đối với ông Phan Tấn Tính
15. 8992/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015
16. 8991/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định nộp kinh phí từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất thuộc công trình: Chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng khu dân cư phía Nam trường Đại học Tài chính kế toán vào ngân sách huyện
17. 8989/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt chi phí và phân bổ nguồn thu bán thanh lý tang vật vi phạm hành chính do vận chuyển lâm sản trái phép
18. 8894/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ để GPMB thực hiện công trình: đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2) thành phố Quảng Ngãi đoạn từ Ngã năm mới đến nút giao thông đường Bàu Giang – Cầu Mới (đợt 1), địa điểm xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
19. 679/TB-UBND 31/12/2015 Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư và kế hoạch triển khai các hạng mục công trình xây dựng Nông thôn mới 03 xã: Nghĩa Sơn, Nghĩa Thương, Nghĩa Phương
20. 290/BC-UBND 31/12/2015 Báo cáo thực hiện đầu tư khẩn cấp Bờ Bắc Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 2891 văn bản