Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 6740/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế sau ngày 20/4/1975
2. 6737/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 thụôc nguồn vốn vay mượn ngân sách cấp trên; vốn đầu tư xây dựng các công trình cần thiết cấp bách và vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
3. 6736/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi lệ phí cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tư Nghĩa năm 2014
4. 6735/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết đinh Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
5. 6734/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định V/v điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi phí thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành năm 2014 cho phòng Tài chính kế hoạch
6. 6733/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định V/v phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Hoàn thiện lưới điện tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 đoạn thị trấn La Hà, thị trấn Sông Vệ và xã Nghĩa Thuận
7. 6731/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thừơng, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
8. 6730/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (phần bổ sung) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đê kè Hoà - Hà (gói thầu 7A); địa điểm : xã nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa
9. 6725/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung) để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1, địa điểm : thi trấn Sông Vệ huyện Tư Nghĩa
10. 6724/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thừơng, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung) để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, Địa điểm : thi trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
11. 6723/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thừơng, hỗ trợ (điều chỉnh, bổ sung) để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, theo hình thức BOT; địa điểm : Xã Nghĩa Phương , huyện Tư Nghĩaऀ
12. 6719/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 7) để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
13. 6718/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 7) để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án: Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
14. 6717/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (lần 2) để GPMB thực hiện dự án: Trạm biến áp 110Kv Quảng Phú, Quảng Ngãi và nhánh rẽ: địa điểm xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
15. 6716/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (lần 2) để GPMB thực hiện dự án: Trạm biến áp 110Kv Quảng Phú, Quảng Ngãi và nhánh rẽ: địa điểm TT La Hà, huyện Tư Nghĩa
16. 6715/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (lần 2) để GPMB thực hiện dự án: Trạm biến áp 110Kv Quảng Phú, Quảng Ngãi và nhánh rẽ: địa điểm xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
17. 6710/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát công trình: sửa chữa, nâng cấp tuyến đường La Hà - Thu Xà; lý trình: Km 0+283,6-Km0+463,29
18. 6707/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: khu dân cư Đông Nam Cụm công nghiệp La Hà, xã Nghĩa Thương. huyện Tư Nghĩa
19. 6705/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Về việc tuyển dụng,phân công công tác và bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với bà Đỗ Thị Mỹ Hoa
20. 6703/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với bà Lê Thị Mạnh Hường
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1694 văn bản