Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 6435/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Đường ĐT.623B - Mỹ Phước. Địa điểm xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận - huyện Tư Nghĩa
2. 6434/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn bổ sung của tỉnh để thực hiện theo lệnh khẩn cấp đối với Dự án thông luồng, chống bồi lấp cửa sông Phú Thọ và chống sạt lở bờ biển tại Cửa Đại, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa
3. 6433/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 2) để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Hệ thống mương tiêu Đồng Miếu và chỉnh dòng sông Cầu Cát đoạn qua xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
4. 6431/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, thực hiện Dự án: Đường Nghĩa Hòa - Nghĩa Hà đoạn qua xã Nghĩa Hòa
5. 6430/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Sông Vệ năm 2013
6. 6429/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) để giải phóng mặt bằng, thực hiện Công trình: Khu dân cư xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa
7. 6428/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ di dời mồ mả Nghĩa Kỳ (đợt 2), phục vụ công tác GPMB dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua huyện Tư Nghĩa
8. 6426/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đính, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn xã Nghĩa Hà (Đợt 2) năm 2013
9. 6425/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2013 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
10. 6423/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
11. 6422/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
12. 6421/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đính, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn xã Nghĩa Trung năm 2013
13. 6419/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ du di dời mồ mả Nghĩa Điền (đợt I), phục vụ công tác GPMB dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn huyện Tư Nghĩa.
14. 6418/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện
15. 6416/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 3) để giải phóng mặt bằng, thực hiện xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn đi qua xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
16. 6415/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả Nghĩa Điền (đợt II), phục vụ công tác GPMB dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Tư Nghĩa
17. 6414/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 4) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn đi qua xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
18. 6413/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả Nghĩa Trung (đợt II), phục vụ công tác GPMB dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Tư Nghĩa
19. 6411/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mến giữ chức Phó Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn La Hà
20. 6410/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hòa giữ chức Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Mỹ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 590 văn bản