Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 5004/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hộ trợ (đợt 2) để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Kè chống sạt lỡ phía Nam sông Cây Bứa, đoạn qua thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
2. 5003/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí thuộc nguồn thu từ quỹ đất khu dân cư xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
3. 5002/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí thuộc nguồn thu từ quỹ đất khu dân cư xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa năm 2012
4. 5001/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí thuộc nguồn thu từ quỹ đất khu dân cư thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
5. 5000/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí thuộc nguồn thu từ quỹ đất khu dân cư xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
6. 4999/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc nộp tiền từ nguồn thu đấu giá và xét bán đất khu dân cư xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa vào ngân sách huyện
7. 4998/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc nộp tiền từ nguồn thu đấu giá và xét bán đất khu dân cư Bắc Rộc Cống, Mõ Dùi, Mã Ngựa thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa vào ngân sách huyện
8. 4997/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc nộp tiền từ nguồn thu xét bán đất khu dân cư Gò Lăng và Đồng Gieo xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa năm 2012
9. 4996/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc phân bổ kinh phí thuộc nguồn thu từ quỹ đất khu dân cư thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa năm 2012
10. 4995/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyệt định về việc phân bổ kinh phí thuộc nguồn thu từ quỹ đất khu dân cư xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
11. 4994/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc nộp tiền từ nguồn thu đấu giá đất khu dân cư xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa vào ngân sách huyện
12. 4993/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2012
13. 4992/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III giai đoạn 2012-2115 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
14. 4975/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi lệ phí thẩm tra quyết toán vốn dự án hoàn thành năm 2012 cho Phòng Tài chính - Kế hoạch
15. 4974/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc phân bổ kinh phí dự phòng trong dự toán ngân sách huyện để bổ sung kinh phí đào tạo lại khối huyện năm 2012
16. 4949/QĐ-UBND 27/12/2012 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác Mặt trận năm 2012
17. 4947/QĐ-UBND 27/12/2012 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cộng đồng phòng tranh thiên tai Trạm y tế xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
18. 4946/QĐ-UBND 27/12/2012 Quyết định về việc trích nộp các khoản thu từ bán thanh lý tài sản năm 2012 vào ngân sách nhà nước
19. 4942/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định về việc phân bổ kinh phí dự phòng trong dự toán ngân sách huyện cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để chi hoạt động cho những nhiệm vụ mới phát sinh trong năm 2012
20. 4941/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định về việc phân bổ kinh phí dự phòng trong dự toán ngân sách huyện cho phòng Y tế huyện để chi hỗ trợ công tác chống dịch năm 2012
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 914 văn bản