Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 22/TT-UBND 5/2/2015 Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét, xử lý kết quả thanh tra về trách nhiệm của chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, BQL các CT khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Nghĩa Hịêp trong năm 2013
/ tổng số 1 văn bản