Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2668/UBND 2/11/2018 Đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn các xã, thị trấn
2. 2667/UBND 2/11/2018 Nghiêm túc thực hiện Công văn số 2329/UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
3. 2652/UBND 2/11/2018 Tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn huyện
4. 36/HĐND 1/11/2018 Lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/NQ/2014/QH13 của Quốc Hội
5. 2651/UBND 1/11/2018 Hỗ trợ người nghèo nhân dịp tổ chức ngày hội Đại Đoàn Kết kỷ niệm 88 năm thành lập MTDTTN Việt Nam
6. 2650/UBND 1/11/2018 Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nông thôn mới An Hòa tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
7. 2649/UBND 1/11/2018 Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nông thôn mới Gia An – Nghĩa kỳ, huyện Tư Nghĩa
8. 2648/UBND 1/11/2018 Thống nhất đơn giá thay thế của dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền trung – tỉnh Quảng Ngãi
9. 2646/UBND 31/10/2018 Đề nghị thẩm định bản đồ địa chính khu đất (lần 3) công trình: khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh Hưng
10. 2645/UBND 31/10/2018 Thực hiện thuê đất theo Luật đất đai năm 2013
11. 2644/UBND 31/10/2018 Bổ sung nội dung kế hoạch 93/KH-BCĐ về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương thôn, TDP văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Tư Nghĩa năm 2018
12. 2643/UBND 31/10/2018 Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Tư Nghĩa để thực hiện dự án : khu dân cư phía Nam C19 huyện Tư Nghĩa
13. 2642/UBND 31/10/2018 Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày để GPMB triể khai thực hiện công trình: khu thể thao xã Nghĩa Thọ
14. 2640/UBND 31/10/2018 Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn
15. 2639/UBND 31/10/2018 Triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017
16. 2638/UBND 31/10/2018 Xin điều chỉnh Công văn số 998/UBND-CNXD ngày 26/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
17. 2637/UBND 31/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện
18. 2636/UBND 31/10/2018 Kiểm tra, giải quyết kiến nghị của nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn huyện quý III năm 2018
19. 2621/UBND 31/10/2018 Tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
20. 2635/UBND 30/10/2018 Rà soát danh mục số lượng cơ sở chưa thực hiện thủ tục môi trường và công tác xử lý vi phạm đối với những cơ sở này trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 3578 văn bản