Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1425/UBND 24/6/2019 Triển khai thực hiện quy định về tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. 1418/UBND 24/6/2019 Lập phương án bảo vệ môi trường Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện
3. 1417/UBND 21/6/2019 Đồng ý cho thuyên chuyển công tác đối với viên chức giáo viên
4. 1415/UBND 21/6/2019 Đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Huyện Tư Nghĩa
5. 1411/UBND 21/6/2019 Thu hồi phần diện tích đất ngoài quy hoạch thực hiện dự án: khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, địa điểm: xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
6. 1410/QĐ-UBND 21/6/2019 Đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để xây dựng công trình khu dân cư điểm trường THCS Nghĩa Thươong cũ
7. 1409/UBND 21/6/2019 Điều chỉnh một số nội dung tạiCông văn số 618/UBND ngày 04/4/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
8. 1405/UBND 21/6/2019 Cung cấp số liệu kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát
9. 1404/UBND 21/6/2019 Xác định loại đất, diện tích chủ sử dụng đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện công trình: Kè bờ Bắc Sông Vệ, xã Nghĩa Hiệp, địa điểm: xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
10. 1403/UBND 21/6/2019 Thu hồi phần diện tích đất ngoài quy hoạch thực hiện dự án: đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
11. 1398/UBND 21/6/2019 Chấp thuận xây dựng tuyến ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ của tuyến đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa địa, thành phố Quảng Ngãi cho nhân dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
12. 1396/UBND 21/6/2019 Giải quyết đơn xin giải quyết quyền lợi trúng đấu giá đất dự án khu dân cư phía Nam C19, huyện Tư Nghĩa
13. 1393/UBND 20/6/2019 Tham gia thẩm định dự án Nhà máy sản xuất bao bì của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương
14. 1392/UBND 20/6/2019 Tham gia thẩm định dự án Trạm chiết nạp ga La Hà của Công ty TNHH Tuyến Sương
15. 1391/UBND 20/6/2019 Tham gia thẩm định dự án cửa hàng trưng bày và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Thành Phát
16. 1389/UBND 20/6/2019 Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
17. 1388/UBND 20/6/2019 Thực hiện quy trình một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh
18. 1384/UBND 18/6/2019 Đăng ký danh mục công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
19. 1380/UBND 18/6/2019 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019
20. 1373/UBND 17/6/2019 Xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 4451 văn bản