Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 744/UBND 12/4/2019 Hỗ trợ ngân sách hàng năm cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã
2. 743/UBND 11/4/2019 Giá thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ và khu dân cư phía tây đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
3. 732/UBND 11/4/2019 Xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết các trường hợp xin giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện
4. 730/UBND 10/4/2019 Báo cáo kết quả việc thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động khi Nhà nước thu hồi đất từ năm 2014-2018
5. 729/UBND 10/4/2019 Liên hệ học tập kinh nghiệm tổ chức và vận hành Trung tâm Hành chính công thành phố Quảng Ngãi
6. 728/UBND 10/4/2019 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện Tư Nghĩa
7. 725/UBND 10/4/2019 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 1 (quy hoạch ) đạt chuẩn huyện nông thôn mới
8. 722/UBND 10/4/2019 Tham gia góp ý nội dung quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu dân cư nông thôn mới An Hòa, huyện Tư Nghĩa
9. 719/UBND 9/4/2019 Bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư NghĩaBổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư Nghĩa
10. 717/UBND 9/4/2019 mua xuất TĐC tại khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng ) phục vụ dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi
11. 716/UBND 9/4/2019 Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án: khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà
12. 715/UBND 9/4/2019 Giải quyết đơn của ông Chế Minh Đức ở KDC số 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
13. 714/UBND 9/4/2019 Giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc Ánh ở TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
14. 713/UBND 9/4/2019 Giải quyết đơn của bà Thượng Đặng Kim Toàn, ở Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
15. 712/UBND 9/4/2019 Giải quyết đơn của ông Phạm Thanh Vinh và các hộ dân ở thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
16. 710/UBND 9/4/2019 Chuyển đơn của bà Trần Thị Kim Ánh ở thôn La Hà 4, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
17. 708/UBND 9/4/2019 Báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
18. 707/UBND 9/4/2019 Chuyển đơn của tộc họ Bùi Tá ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
19. 706/UBND 9/4/2019 Đôn đốc giải quyết trường hợp của ông Phạm Ngọc Quả ở thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (lần 2)
20. 705/UBND 9/4/2019 Xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 4053 văn bản