Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
161. 318/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
162. 317/BC-UBND 14/11/2018 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 và Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
163. 316/BC-UBND 14/11/2018 Tự đánh giá chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC cấp huyện
164. 315/BC-UBND 14/11/2018 Kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trong năm 2018
165. 314/BC-UBND 9/11/2018 Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để phục vụ công tác kiểm tra chéo của Cụm thi đua các huyện đồng bằng và thành phố năm 2018
166. 304/BC-UBND 2/11/2018 Giải trình các ý kiến, kiến nghị của nhân dân xã Nghĩa Điền tại buổi đối thoại ngày 26/9/2018
167. 302/BC-UBND 1/11/2018 Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật
168. 301/BC-UBND 30/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
169. 296/BC-UBND 29/10/2018 Tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch năm 2019
170. 295/BC-UBND 26/10/2018 Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2017/NĐ-CP
171. 291/BC-UBND 24/10/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
172. 42/BC-ĐGS 18/9/2018 Giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng 03 khu dân cư tại xã Nghĩa Hiệp
173. 41/BC-ĐGS 18/9/2018 Giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Tân Thanh xã Nghĩa Hòa
174. 262/BC-UBND 18/9/2018 Tình hình xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiện liệu hóa thạch trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
175. 261/BC-UBND 18/9/2018 Thực trạng và kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
176. 257/BC-UBND 13/9/2018 Kết quả thực hiện tham gia phòng, chống, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 6 tháng cuối năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2018
177. 256/BC-UBND 12/9/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg, quý III năm 2018
178. 255/BC-UBND 11/9/2018 Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
179. 254/BC-UBND 10/9/2018 Kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
180. 251/BC-UBND 10/9/2018 Tình hình công tác soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện từ năm 2015-2017
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1062 văn bản