Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
141. 241/BC-UBND 24/8/2018 Tình hình thực hiện pháp luật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
142. 240/BC-UBND 24/8/2018 Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2017
143. 239/BC-UBND 23/8/2018 Giải trình kiến nghị của cử tri tại buổi đối thoại giữa Bí Thư Huyện ủy Tư Nghĩa với nhân dân thị trấn Sông Vệ ngày 08/6/218
144. 32/BC-HĐND 22/8/2018 Giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Trung
145. 31/BC-HĐND 22/8/2018 Giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thọ
146. 238/BC-UBND 22/8/2018 Báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư dự án khu dân cư Trung tâm xã Nghĩa Trung (GĐ1)
147. 237/BC-UBND 21/8/2018 Tình hình giải quyết ùn ứ rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tư Nghĩa và quá trình giải quyết kiến nghị của nhân dân tại thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ
148. 236/BC-UBND 20/8/2018 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
149. 233/BC-UBND 17/8/2018 Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Tư Nghĩa
150. 232/BC-UBND 16/8/2018 Kết quả giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày trên địa bàn huyện và nội dung đơn của công dân xã Nghĩa Lâm nêu 30 người đã tham gia kháng chiến chống Mỹ bị địch bắt tù, đày tại chi khu Tư Nghĩa
151. 231/BC-UBND 16/8/2018 Kết quả giải quyết kiến nghị của ông Võ Duy Thanh ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
152. 230/BC-UBND 15/8/2018 Tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và việc thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế trên địa bàn huyện Tư Nghĩa từ năm 2013-2017
153. 229/BC-UBND 13/8/2018 Kết quả khảo sát, đánh giá tổng quan cuộc sống của người dân xung quanh khu vực nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ
154. 228/BC-UBND 13/8/2018 Kết quả rà soát tổng thể thanh tra về kinh tế - xã hội thời gian lấy số liệu báo cáo: từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017
155. 227/BC-UBND 10/8/2018 Xin điều chỉnh quy mô, địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petro Dung Quất số 2, dầu Petro Dung Quất số 3
156. 226/BC-UBND 10/8/2018 Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 huyện Tư Nghĩa
157. 224/BC-UBND 7/8/2018 Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2017; hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
158. 223/BC-UBND 7/8/2018 Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu, hội nhập và phát triển bền vững
159. 221/BC-UBND 6/8/2018 Kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa năm 2018 và kế hoạch năm 2018-2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
160. 220/BC-UBND 3/8/2018 Thực trạng diện tích rừng dự án KFW6 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1011 văn bản