Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
141. 336/BC-UBND 27/11/2018 Giải trình một số nội dung về các hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hà Tân
142. 335/BC-UBND 26/11/2018 Công tác thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tư Nghĩa năm 2018
143. 333/BC-UBND 26/11/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phỷ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống tin đất đai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
144. 14/BC-VP 26/11/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương, nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng HĐND và UBND huyện
145. 332/BC-UBND 23/11/2018 Quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ năm 2018
146. 331/BC-UBND 23/11/2018 Kết quả thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng
147. 330/BC-UBND 21/11/2018 Phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2016-2021
148. 328/BC-UBND 21/11/2018 Kết quả thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
149. 56/BC-ĐGS 20/11/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 2013 đến tháng 10/2018 trên địa bàn xã Nghĩa Phương
150. 55/BC-ĐGS 20/11/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 2013 đến tháng 10/2018 trên địa bàn thị trấn Sông Vệ
151. 54/BC-ĐGS 20/11/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 2013 đến tháng 10/2018 trên địa bàn xã Nghĩa Điền
152. 53/BC-ĐGS 20/11/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 2013 đến tháng 10/2018 trên địa bàn xã Nghĩa Hòa
153. 327/BC-UBND 20/11/2018 Giải trình về việc quản lý, sử dụng nhà và đất công sản trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
154. 325/BC-UBND 19/11/2018 Dự án đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương và dự án khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
155. 324/BC-UBND 19/11/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí số 04 và tiêu chí số 07 của các xã có kế hoạch thuộc huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
156. 323/BC-UBND 19/11/2018 Kết quả 01 năm việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương; Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 125 của Tỉnh ủy khóa XIX
157. 322/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
158. 321/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
159. 320/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
160. 319/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1062 văn bản