Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
121. 42/BC-ĐGS 18/9/2018 Giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng 03 khu dân cư tại xã Nghĩa Hiệp
122. 41/BC-ĐGS 18/9/2018 Giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Tân Thanh xã Nghĩa Hòa
123. 262/BC-UBND 18/9/2018 Tình hình xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiện liệu hóa thạch trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
124. 261/BC-UBND 18/9/2018 Thực trạng và kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
125. 257/BC-UBND 13/9/2018 Kết quả thực hiện tham gia phòng, chống, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 6 tháng cuối năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2018
126. 256/BC-UBND 12/9/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg, quý III năm 2018
127. 255/BC-UBND 11/9/2018 Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
128. 254/BC-UBND 10/9/2018 Kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
129. 251/BC-UBND 10/9/2018 Tình hình công tác soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện từ năm 2015-2017
130. 252/BC-UBND 7/9/2018 Công tác cải cách hành chính quý III năm 2018
131. 249/BC-UBND 6/9/2018 Kết quả thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong quý III và 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong quý IV năm 2018
132. 40/BC-HĐND 5/9/2018 Kết quả giám sát đối với cơ quan tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến 31/6/2018
133. 248/BC-UBND 4/9/2018 Tình hình trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 02/9/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
134. 247/BC-UBND 31/8/2018 Kết quả thực hiện các nội dung về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 21/6/2018 và Kết luận số 185/TB-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
135. 39/BC-BKTXH 29/8/2018 Tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2018
136. 246/BC-UBND 29/8/2018 Kết quả thực hiện việc khắc phục các công trình cấp nước sạch và nước sinh hoạt nông thôn theo Công văn số 3175/UBND-NNTN ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình nước sạch và VSMT nông thôn
137. 245/BC-UBND 29/8/2018 Kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành Văn bản QPPL năm 2015
138. 244/BC-UBND 28/8/2018 Khắc phục các tồn tại của công trình đường La Hà đi Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
139. 243/BC-UBND 27/8/2018 Tình hình quản lý, sử dụng nhà đất công sản
140. 242/BC-UBND 24/8/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1011 văn bản